on Jan 24th, 2007CV

Curriculum Vitae 

Andrius Bielskis

Išsilavinimas                    

2004

Filosofijos mokslų daktaras, Warwicko universitetas, Didžioji Britanija

1999

Politinės filosofijos magistras, Yorko universitetas, Didžioji Britanija 

1996

Politologijos bakalauras, Klaipėdos universitetas, Lietuva

 Akademiniai darbai                              

2009 gegužė … Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų katedros profesorius
2009 rugsėjis – balandis Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų katedros docentas
2009 spalio – 2013 spalio Vizituojantis tyrėjas CASEP tyrimų centre  London Metropolitan universitete (http://www.londonmet.ac.uk/depts/lgir/research-centres/casep/staff/staff_home.cfm), Didžioji Britanija  
2009 rugpjūtis… Helsinkio universiteto Praktinės filosofijos katedros vizituojantis dėstytojas, Suomija 
2006 rugsėjis- 2009 rugpjūtis ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto politinės teorijos profesorius
2007 rugsėjis-gruodis Vilniaus universiteto, TSPMI, Politikos teorijos katedros docentas
 2006 sausis-birželis  Astono universiteto Kalbų ir socialinių mokslų instituto lektorius,  Didžioji Britanija
2004 – 2007 birželis Klaipėdos universiteto Politologijos katedros lektorius, vėliau (nuo 2005 m.) docentas
2004 rugsėjis – 2006 liepa Teisės ir politologijos departamento, Londono Metropolitan universiteto lektorius, Didžioji Britanija
2004 sausis-rugpjūtis Vizituojantis mokslinis darbuotojas, Teisės ir politologijos departamentas, Londono Metropolitan universitetas, Didžioji Britanija
1999 vasaris – 2006 birželis Filosofijos departamentas, Warwicko universitetas, Didžioji Britanija, doktorantas, asistentas  

Mokslinės stažuotės 

2010 gegužės 3 – 26 d.  Mokslinė stažuotė Londono Metropolitan universitete Contemporary Aristotelian Studies in Ethics and Politics (CASEP) centre http://www.londonmet.ac.uk/depts/lgir/casep/staff/staff_home.cfm

Darbas žiniasklaidoje (politinis apžvalgininkas):

2007-… Delfi.lt (aktualių kritinių politinių komentarų rašymas) 

2006-2007 – Alfa.lt (kritinių komentarų aktualiais politiniais ir socialiniais klausimas rašymas)

1999-2003 – Dienraštis „Klaipėda“ (apžvalginių straipsnių apie Didžiosios Britanijos politinį ir socialinį gyvenimą rašymas).  

Mokslinių interesų kryptis

Politinė filosofija ir socialinė teorija, etika/moralės teorija, socialinių mokslų filosofija ir metodologija

Dėstyti dalykai:

Mykolo Romerio universitetas                 Politinė filosofija; Politika ir moralė; Multikultūriškumas ir globalizacija; Politinės teorijos; Politologija; Postmodern Political Theory (ERASMUS). 
Helsinkio universitetas, Suomija  The Nature of Practical Philosphy (magistratams, anglų k.); Theories of Good Society (magistrantams, anglų k.); Practical Philosophy (magistrantams, anglų k.) 
Katolische Universität Eichstätt, Vokietija           ERASMUS dėstytojų mainų programa. Intensyvaus kviestinio kurso „Alasdair MacIntyre‘o revoliucinis tomizmas“ (bakalauro studentams)
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Įvadas į politinę teoriją (bakalauro st., anglų k.); Praktinė filosofija (bakalauro studentams, lietuvių k.); Verslo etika (bakalauro studentams, anglų k.); Politinė ekonomija (bakalauro st., anglų k.),Įmonių socialinė atsakomybė (magistrantams, anglų k.); Mokslinių tyrimų metodologija (magistrantams, anglų k.); Mokslo filosofija (doktorantūra, lietuvių k.).
Vilniaus universitetas, TSPMI   Postmoderni politinė teorija (ERASMUS, anglų k.)
Londono Metropolitan universitetas, Didžioji Britanija Įvadas į politinę teoriją (bakalauro st.); Ekonomika ir visuomenė (bakalauro st.); Teisė, politika ir teisingumas (bakalauro st.); Pilietybė ir socialinis teisingumas (magistrantams);  Etika ir tarptautiniai santykiai (magistrantams); Tarptautinių santykių teorijos ir metodologija (magistrantams).
Aston universitetas, Didžioji Britanija Kalba ir tapatybė nacijų formavimesi ir europiejizacijoje (bakalauro st.)
Klaipėdos universitetas Politinė filosofija (bakalauro st.); Aristotelio Politika (magistrantams); Postmodernios politinės teorijos (magistrantams)
Warwicko universitetas, Didžioji Britanija Etika (bakalauro st.); Įvadas į antikinę filosofiją (bakalauro st.); Įvadas į moralės ir politikos filosofiją (bakalauro st.).

Publikacijos:

Monografijos Bielskis, Andrius. Towards a Post-Modern Understanding of the Political: from Genealogy to Hermeneutics.  Basingstoke, New York: Palgrave-Macmillan, 2005,  ISBN 978-1-4039-9599-5, 220 psl.
Sudarytos knygos/vadovėliai Bielskis, Andrius. Demokratija be darbo judėjimo? Kaunas: Kitos knygos, 2009, ISBN:  978-9955-640-86-8, 184 psl.
Skyriai kolektyvinėse monografijose Bielskis, Andrius. „Alasdair MacIntyre and the Lithuanian New Left“ in Politics and Virtue  (red. Kelvin Knight and Paul Blackledge), Indiana, USA: Notre Dame University Press, 2011.
  Bielskis, Andrius & Paleckis, Justas. „Lietuvos profesinės sąjungos tarptautinio darbo judėjimo kontekste“ in Demokratija be darbo judėjimo? Kaunas: Kitos knygos, 2009, 32-58 psl.
  Bielskis, Andrius. „Pilietiškumas ir valstybė klasikinėje politinėje mintyje: Aristotelis prieš liberalus ir Hegelį“ in Pilietinė visuomenė ir politinė sistema (red. V. Laurėnas), Klaipėdos universiteto leidykla, 2006, 16-31 psl.
Tarptautiniuose moksliniuose / recenzuojamuose žurnaluose Bielskis, Andrius. „Crisis and Virtue: Non-Kierkegaardian Reflections on the Meaning of Life“ in LCC Liberal Arts Studies, vol. 2: Crisis as a Catalyst for Creativity and Innovation. LCC International University, 2010. ISSN: 2029-4522, 9-23 psl.
  Bielskis, Andrius. „Neoliberismo e nomenclatura ex comunista nella storia lituana degli ultimi decenni” in LOOP: Faccia al muro, No. 5, Novembre 2009, 82-87 psl. http://www.looponline.info/attachments/164_Loop%20n.5.pdf.
  Bielskis, Andrius. The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought recenzija (ed. T. Ball & R. Bellamy) in The European Legacy, 2005, Vol. 10, No. 6, 646-647 psl. 
  Bielskis, Andrius. „A Problematic Defence of History and Class Consciousness“ (recenzija) in Studies in East European Thought (ISI), Kluwer Academic Publishers, 57 (1), 2005, 81-84 psl.
  Bielskis, Andrius. „Can Nationalism be Reconciled with Liberalism?“ (recenzija), Studies in East European Thought (ISI), 55 (3) 2003, Kluwer Academic Publishers, 261-264 psl.
Lietuvos moksliniuose recenzuojamuose žurnaluose: Bielskis, Andrius. „A Philosophical Reflection on European Integration: Aristotelian Subsidiarity versus Kantian Universalism“ in Problemos (ISI), 2010, 77, ISSN 1392-1274, 92-104 psl. 
  Bielskis, Andrius. „Multiculturalism and the Politics of Recognition: Jacques Derrida and James Tully“ in Sociologija: mintis ir veiksmas, 2009, Nr 2 (25), 40-52 psl. 
  Bielskis, Andrius. „Power, History and Genealogy: Friedrich Nietzsche and Michel Foucault” in Problemos (ISI), 2009, 75, ISSN 1392-1274, 73-84 psl. 
  Bielskis, Andrius. „Teleology and Utopia in Alasdair MacIntyre’s Ethics and Politics“, Sociologija: mintis ir veiksmas, 2008, Nr. 1, pp. 48-59. 
  Bielskis, Andrius. „Towards a Conception of Post-Modern Politics:  Aristotelian polis vs. the Modern Nation-state“, Filosofija. Sociologija. 2008, T. 19. Nr. 3, p. 83-89. 
  Bielskis, Andrius. „Kodėl kapitalizmas, kur demokratija?“ in Problemos (ISI), 2008, 74, ISSN 1392–1126. 
  Bielskis, Andrius. „Towards a New Account of Hermeneutics“ in Problemos (ISI), 2008, 73, psl. 48-59, ISSN 1392–1126. 
  Bielskis, Andrius. „Albert Camus literatūrinė vaizduotė ir pasipriešinimo politika“ in Darbai ir dienos, 2007, Nr. 48, 175-184 psl.  
  Bielskis, Andrius. „Towards an Alternative Post-modernity: The Local versus the Barbarianism of Market Capitalism“, Athena, Nr. 3, 2007, psl. 52-67,  ISSN: 1822-5047. 
  Bielskis, Andrius. „Towards European Regional Identity: Europe vs. the West“, Lithuanian Foreign Policy Review, 2005/1-2 (15-16), psl. 170-178. 
  Bielskis, Andrius. „Visuotinė terorizmo grėsmė – dar vienas Amerikos neokonservatorių mitas?“ in Politologija, No. 40, 2005/4.
  Bielskis, Andrius. „Ar liberalizmo išplitimas – grėsmė jo tapatumui?“, Politologija, No. 36, 2004/4, 49-62 psl. 
  Bielskis, Andrius. „Ar Lietuvoje vis dar tebevyrauja konservatyvus nacionalizmas?“ Politologija, No. 27, 2002, 53-63 psl. 
  Bielskis, Andrius. „Apie kičo genealogiją“, Baltos Lankos, No. 14, 2002, 72-93 psl. 
  Bielskis, Andrius. „Pažintis su Andrew Benjamin“ Baltos lankos, 2002 (14), 103-108 psl. 
Kituose Lietuvos leidiniuose Bielskis, Andrius. „Lietuviškos universitetinės eutopijos link“, Kultūros barai, Vilnius, 2005, Nr.6, 7-9 psl. 
  Bielskis, Andrius. „Ar būtų įmanoma išsiversti be „Vakarų“ sąvokos?”, Kultūros barai, Vilnius, 2004, Nr. 6, 7-10 psl.
  Bielskis, Andrius. „Tarp dviejų ugnių – Europa versus Amerika?”, Kultūros barai, Vilnius, 2003, Nr. 12, 12-18 psl. 
  Bielskis, Andrius. „Yranti Lietuvos socialinė tikrovė: aristoteliško bendruomeniškumo beieškant, arba Kaip įmanoma laukinio kapitalizmo kritika nebūnat marksistu?“, I dalis, Kultūros barai, Vilnius, 2003, Nr. 2, psl. 24-28.
  Bielskis, Andrius. „Yranti Lietuvos socialinė tikrovė: aristoteliško bendruomeniškumo beieškant“, II dalis, Kultūros barai, Vilnius, 2003, Nr. 3, psl. 26-30.
  Bielskis, Andrius. „Yranti Lietuvos socialinė tikrovė: aristoteliško bendruomeniškumo beieškant, arba Kodėl liberali demokratija yra sunkiai suderinama su aristotelišku poliu?“, III dalis, Kultūros barai, Vilnius, 2003, Nr. 5, psl. 14-18. 
  Bielskis, Andrius. „Yranti Lietuvos socialinė tikrovė: aristoteliško bendruomeniškumo beieškant, arba Kodėl liberali demokratija yra sunkiai suderinama su aristotelišku poliu?“, IV dalis, Kultūros barai, Vilnius, 2003, Nr. 6, psl. 13-17.
  Bielskis, Andrius. „Dar kartą apie nacionalinį identitetą“, Kultūros barai, Vilnius, 2002, Nr. 5, psl. 2-4.
  „Ar išnyks nacionalinė valstybė Europos Sąjungoje?“, Kultūros barai, Vilnius, 2002, Nr. 2, psl. 11-13.
  „Vakarų modernios sąmonės atsinaujinimo kelyje“, Kultūros Barai,  2001, Nr. 12. 

 Moksliniai pranešimai:                  

   
2011 liepos 30 d.  “The Political Implication of Alasdair MacIntyre’s Dependent Rational Animals” tarptautinėje International Society for MacIntyrean Enquiry konferencijoje “MacIntyre as Critic and Educator”, Providence College, Rhode Island, JAV
2011 liepos 4 d. “Filosofija, tikėjimas, ideologija ir išsilaisvinimo politika”, Baltų lankų akademinė savaitė, Druskininkai. 
2010 gegužė 7 d. „Two Rival Versions of Rival Aristotelianism: Martha Nussbaum vs. Alasdair MacIntyre“, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Martha Nussbaum, Cosmopolitanism and Global Justice“, University of Nottingham, Britanija
2010 gegužės 5 d. „On Labour and Practice in Contemporary Political Philosophy“,  kviestinė paskaita London Metropolitan universitete, CASEP, Britanija. 
2010 kovo 26 d. „What is it to be a Christian University?“ plenarinėje diskusijoje „Perspectives on the Idea of a Christian University”, LCC International University, Klaipėda.
 2010 kovas „Theology and the Politics of Friendship“ tarptautinė mokslinėje konferencijoje „Reconsidering the Problem of the State of Exception: Ideological Reciprocities and Contemporary Forms“, VDU, Kaunas. 
 2010 vasario 17 d. „On Labour and Practice“, tarptautinis seminaras „The present state of labor and the future of political praxis”, DEMOS kritinės minties institutas, SMC, Vilnius.  
 2009 spalis „Akademinės filosofijos skurdas“, respublikinėje konferencijoje „Filosofija šiandien: apie ką ir kaip?“, Kultūros, filosofijos ir meno  institutas, Vilnius.
 2009 lapkritis  „Prasmės klausimas filosofijoje“, Socialinės filosofijos ir teorijos work-in-progress seminaras, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius.
 2009 spalis „A Philosophical Reflection on European Integration“ tarptautinėje konferencijoje „Define Europe: 15th European Student Congress” Turiba University, Riga, Latvija. 
 2009 sausis „Art as Self-Changing and Political Activism“ tarptautinis šiuolaikinio meno seminaras „Manufacturing Today“ (organizuojanti institucija Trondheim meno akademija, Norvegija), Vilnius.
 2008 rugpjūtis 1 d. „MacIntyre on Practice and Labour vs. Institution and Capital“, tarptautinė International Society for MacIntyrean Enquiry konferencija, St Meinrad, Indiana, JAV.
 2008 gegužė „Verslo etika: piktasis kapitalizmas ar bendrasis gėris?“, Verslo žinių organizuota konferencija “Investicijos į garbę: didžiosios grąžos formulė”. 
 2008 gegužė „Kodėl Lietuvos aukštajam mokslui trūksta tarptautiškumo?“, konferencija „Europos kultūros dialogo metai: aukštojo mokslo vaidmuo“, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. 
 2008 balandis „The Importance of Tradition for Hermeneutics” tarptautinėje Nordic Society for Phenomenology konferencijoje „Phenomenology and Social Science“, VDU, Kaunas. 
 2007 gruodis „Why is Culture Important in Ethics?“ tarptautinė mokslinė konferencija ‘Communication in the Baltic Region: Cultural Challenges’, Gotlando universitetas, Švedija.  
 2007 birželio 29- liepos 1 d.  „Teleology and Utopia in Alasdair MacIntyre‘s Political Thought“ London Metropolitan universitetas, tarptautinė mokslinė konferencija  “Alasdair MacIntyre’s Revolutionary Aristotelianism”.
 2007 gegužė „Arendt and Aristotle on Practical Rationality“, Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, tarptautinė filosofijos konferencija „The Legacy of Hannah Arendt in the Early 21st Century“.
 2007 balandis „Politinės filosofijos prasmė“, Vilniaus universitetas, TSPMI, respublikinė mokslinė konferencija „Kas yra politikos filosofija?“
 2006 spalis „How Aristotelian is Machiavelli?“, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) tarptautinė konferencija „Niccolo Machiavelli: History, Power, and Virtue“
 2006 birželis Pranešimas „Lietuvos viešasis sektorius ir revoliucinis aristotelizmas“, Santaros-Šviesos konferencija
 2006 vasaris „Towards a Postmodern Europe: Aristotle vs. Kant“ kviestinė paskaita Socialinės ir politinės minties seminare, Warwicko universitas, Didžioji Britanija 
2005 kovas „Europietiškos regioninės tapatybės link“, pranešimas tarptautiniame seminare-konferencijoje ,,Europietiška kaimynystės politika Rytų link: centrinis periferijos vaidmuo įgyvendinant Europos užsienio politiką“, Klaipėdos universitetas.
2005 vasaris “What can the Architects of European Integration Learn from Post-Modern Aristotelianism?“ (www.londonmet.ac.uk/library/t82563_3.pdf), tarptautinis politinės filosofijos  forumas The Polis, Londono Metropolitan universitetas, DB.
 2003 lapkritis „Gadamer and MacIntyre versus Ricoeur“ tarptautinė filosofijos konferencija  „Hermeneutics and Tradition“, Warwicko universitetas, (www2.warwick.ac.uk/fac/soc/philosophy/news/hermtrad), DB.
2002 rugsėjis “Towards the Conception of Post-Modern Politics: Aristotelian Polis vs. the Modern Nation-State“ Tarptautinė politinės filosofijos konferencija, (www.sussex.ac.uk/spt/conferences/grad2002/), Sussexo universitetas, DB.
 2002 gegužė „Alasdair MacIntyre and Politics beyond Liberal Democracy“, tarptautinė politinės filosofijos konferencija, Warwicko universitetas, DB.

Narystės

International Society for MacIntyrean Enquiry (Makintairiškų tyrinėjimų tarptautinė mokslinė draugija) Valdybos (Executive Board) narys (http://www.macintyreanenquiry.org).

London Metropolitan universiteto „Contemporary Aristotelian Studies in Ethics and Politics“ tyrimo centro patarėjų tarybos (Board of Advisors) narys ir vizituojantis mokslinis darbuotojas (http://www.londonmet.ac.uk/depts/lgir/casep/staff/staff_home.cfm).  

 VšI DEMOS kritinės minties instituto direktorius.

 ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Senato narys (2008-2009).

 ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Valdyba narys (2008-2009).

Sukurtos studijų programos:

2007-2008: Naujos tarptautinės (anglų kalba) bakalauro programos „Economics and Politics“ autorius ir kūrėjas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.  

Moksliniai projektai:

2006-2007: Dalyvavimas moksliniame projekte London Metropolitan universitete, „Aristotelian Philosophy: Tracing the Tradition“. Prof. Alasdair MacIntyre (Notre Dame University),  Prof. Cary Nederman (Texas A&M University), Prof. Terence H. Irwin (Cornell University), Prof. Martha Nussbaum (University of Chicago) ir kiti žymūs mokslininkai dalyvavo šiame projekte. Tyrimo užsakovas: Department of Law, Governance and International Relations, Londono Metropolitan universitetas, Didžioji Britanija.

2003: dalyvavimas Hermeneutics and Tradition tyrimo projekte Warwicko universiteto Filosofijos departamente. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti tarptautinės filosofijos konferencijos „Hermeneutics and Tradition“ metu, Didžioji Britanija.   

 Organizuoti akademiniai seminarai:                                                       

2007-2009 ISM Socialinės filosofijos ir socialinės teorijos work-in-progress seminaras (kiekvieną mėnesį). Nuo 2009 spalio seminarai organizuojami Mykolo Romerio universitete.

Organizuotos konferencijos:

2010 liepos 30 –rugpjūčio 1 d.  Tarptautinė mokslinė konferencija „Virtue and Economic Crises“ (International Society for MacIntyrean Enquiry, http://macintyre.home.mruni.eu
2008 gegužės 24-25 Tarptautinės konferencijos „Naujosios kairės atgimimas: demokratija, ekonominė plėtra ir darbo judėjimas“ organizatorius, Vilniaus miesto savivaldybė.
2007 birželio 29-liepos 1 d. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Alasdair MacIntyre’s Revolutionary Aristotelianism“, London Metropolitan University organizacinio komiteto narys  http://www.londonmet.ac.uk/research-units/hrsj/events/conferences/macintyre/alasdair-macintyre.cfm.
2003 lapkritis   Tarptautinė filosofijos konferencija „Hermeneutics and Tradition“, Warwicko universitetas, DB
1995 gegužė Filosofijos seminaras „Filosofija šiandien – kokia ji?“, Meno centras, Klaipėda
1994 gruodis        Respublikinė konferencija „Pilietinės visuomenės raiška Lietuvoje“, Nida.

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą

Jūs turite būti prisijungęs , kad galėtumėte palikti komentarą.